Polityka prywatności

Klauzula informacyjna RODO

Szanowni Państwo,

w związku wejściem dnia 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie Ochrony Danych Osobowych wskazujemy, iż wdrożyliśmy wszelkie organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa wynikające z RODO.

Poniżej przedstawiamy klauzulę informacyjną i prosimy o zapoznanie się z jej treścią.

Administratorem Danych Osobowych jest JB Project s.c., Ciołek Bartosz, Jan Jaskólski, ul. Wakacyjna 3, 44-240 Żory, NIP: 651-171-09-58, REGON: 241957895.

W sprawie Państwa danych prosimy o kontakt:

  • wiadomość tradycyjna na adres: JB Project s.c., Ciołek Bartosz, Jan Jaskólski, ul. Kłokocińska 51 44-251 Rybnik,
  • wiadomość elektroniczna e-mail: biuro@jbproject.pl

Dane będą przetwarzane w celu realizacji zleceń, umów i prac świadczonych przez firmę JB Project s.c., dochodzeniem ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami.

Dane osobowe pozyskane zostały z umów, zleceń, zapytań ofertowych lub bezpośrednio od przedsiębiorców i osób prywatnych, w imieniu których Państwo działają, a także z publicznych rejestrów (CEIDG, KRS).

Przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, numery telefonów, numer NIP, nr PESEL, data i miejsce urodzenia, seria i numer dowodu osobistego oraz innych danych niezbędnych do realizacji zlecenia.

Odbiorcami danych mogę być instytucje upoważnione mocą prawa, pracownicy, kontrahenci i klienci Spółki, pod warunkiem, że będzie to niezbędne do realizacji umów, zleceń lub prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy, zlecenia lub realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych osobowych. Realizacja tychże praw może być ograniczone przepisami prawa. W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody-zgoda ta może być w każdym momencie cofnięta. Cofnięcie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej cofnięciem. Państwa dane osobowe są niezbędne do realizacji umów i zleceń, a ich niepodanie lub brak wyrażenia zgody na ich przetwarzanie może uniemożliwić realizację zleceń lub kontynuowanie współpracy z Państwem.

Jeżeli uznacie Państwo, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, macie Państwo możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

W przypadku, gdyby Państwa dane osobowe miały być wykorzystane w celu innym niż ten, w którym zostały one przekazane lub zebrane, Administrator poinformuje Państwa o tym celu i udzieli wszelkich wymaganych prawem informacji.


Pliki cookies

  • Witryna jbproject.pl używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
  • Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie przez Administratora Strony w celu optymalizacji działań.
  • Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
    a) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
    b) "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu (Google Analytics).
  • Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest tutaj lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, imię, nazwisko zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy na serwerze poczty elektronicznej niniejszej strony.
Przejdź do góry

Stosujemy pliki cookies.

Więcej szczegółów